Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Konferencja hodowców matek

Szanowni hodowcy,
Szanowni Pszczelarze

Miło nam poinformować, że w dniu 20.10.2018 roku w Görlitz (Zgorzelcu), odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie - konferencja hodowców matek pszczelich i pszczelarzy z obu krajów, zorganizowane w ramach projektu SmartBees.
Jak Państwu wiadomo celem projektu - szczególnie ważnym dla hodowców - był przede wszystkim rozwój hodowli poszczególnych ras pszczelich w różnych krajach.
Z tego powodu zdecydowaliśmy się podjąć organizacji konferencji pod przewodnictwem Instytutu Pszczelarstwa w Hohen Neuendorf, przy współudziale Związków Pszczelarskich Niemiec i Polski. W programie konferencji znajdą się liczne interesujące wykłady (patrz załącznik)
Zapraszamy serdecznie na wyżej wymienioną konferencję oraz prosimy o przekazanie zaproszenia zainteresowanym tematem hodowcom z Państwa stowarzyszenia. Więcej.....

Zaproszenie na konferencję w Gorlitz - Zgorzelcu 20 października 2018.
Program konferencji w Zgorzelcu.
2018-06-19 - Formularz zgłoszeniowy Görlitz.

Terminarz

Terminarz wydarzeń i ważnych spraw Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu na rok 2018:

Pszczelarz Roku 2017

10 maja 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podsumowanie konkursu "Pszczelarz Roku 2017" połączone z konferencją naukową "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich". Dwóch członków naszego stowarzyszenia zostało wyróżnionych - Radosław Rodziewicz wraz z żoną Aleksandrą (kategoria miód spadziowy) oraz Emil M. Szymański (kategoria miód odmianowy). Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji, w tym zdobycia tytułów pszczelarza roku.

1% podatku dla GSP

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku naszemu stowarzyszeniu i zachęcamy do kolejnego przekazywania nam w tej postaci wsparcia. 

Kurs rzeczoznawcy chorób pszczół

W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. (uwaga! termin szkolenia został przesunięty na jesień 2018 r.) we Wrocławiu-Pawłowicach organizowany jest kurs rzeczoznawców chorób pszczół. Zgłoszenia i szczegóły znajdują się na stronie: rzeczoznawca.cba.pl Przed zgłoszeniem się, należy zapoznać się z w/w stroną by usprawnić proces zapisów. Udało mi się zarezerwować po 2 miejsca z powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, Miasto Jelenia Góra, lubański, lwówecki. Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za kurs, tj. Pana Kazimierza Czechowskiego. Dane kontaktowe na w/w stronie kursu. Kurs jest darmowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Emil Szymański, Prezes GSP

Wpłaty

Od 1 stycznia 2018 roku Skarbnik Pan Marek Przybysz będzie przyjmował do kasy wyłącznie wpłaty składek członkowskich i wpisowych oraz ewentualnych darowizn (czyli przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego).
Wszelkie wpłaty na matki, leki, szkolenie (czyli przychody działalności odpłatnej) itd. proszę wpłacać na konto stowarzyszenia.
W przypadku braku konta, wpłat można wykonywać z kont innych osób (np. kogoś z rodziny) albo za pomocą poczty itd.
W takim przypadku proszę w tytule podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Zmiana w przyjmowaniu płatności na konto jest wymuszona przepisami fiskalnymi. Przepraszamy za utrudnienia.
Emil Szymański, Prezes GSP

Składki członkowskie

Na rok 2018 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków składki członkowskie wynoszą 40 zł/os + 2 zł/ul. Nowi członkowie (składający deklarację) są dodatkowo zobligowani uchwałą Walnego Zebrania Członków do wpłaty jednorazowego wpisowego w kwocie 50 zł. Osoby składające deklarację po 1 września są zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok. Zwolnienie jednak nie dotyczy wpisowego.

Darowizny finansowe

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat darowizn finansowych na rzecz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Przy wpłatach na konto stowarzyszenia (dane do przelewu w zakładce "stowarzyszenie") można odpisać od dochodu przekazaną darowiznę.
Maksymalnie można odpisać kwotę do wysokości 6% dochodu w danym roku finansowym (darowizny wpłacone w 2018 r. odlicza się od podatku za rok 2018 czyli rozliczając się w 2019).
Tytuł do przelewu: darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska. Dowód wpłaty najlepiej zachować, gdyż urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie wpłaty.
  Prezes GSP
Emil Szymański

Ubezpieczenia pasiek

Pasieki członków GSP opłacających w terminie (do 31 marca) składki członkowskie ubezpieczane są w ramach OC z funduszy naszego stowarzyszenia.
Koleżanki i koledzy zainteresowani dodatkowymi ubezpieczeniami opłacanymi w własnym zakresie proszeni są o zapoznanie się z załącznikami (tak to wyglądało w 2017, jeszcze nie ma oferty na 2018 z firmy ubezpieczeniowej):
TUW DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA TUW 2017-1.doc
ogolne_warunki_ubezpieczenia_dla_gospo darstw_rolnych_bezpieczna_zagroda_obowiazujace_od_15_lipca_2015_r-1.pdf
Aneks Bezpieczna Zagroda WU-06.04.03 A4-1.pdf

Nasza biblioteczka

Dzięki uprzejmości czasopisma "Pasieka" nasze Stowarzyszenie posiada kilkanaście pozycji "Biblioteczki pszczelarza z pasją", a mianowicie:   ......pełen wykaz tu: Nasza bibioteczka

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2018 r. (za rok podatkowy 2017)
W grudnia 2017 została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Rolniku, nie zabijaj nas

Logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Mamy zaszczyt zaprezentować nowe logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, na którym ul nawiązujące do tradycyjnej (charakterystycznej) zabudowy Górnych Łużyc tzn. domów przysłupowych.
Dachówka na domku pszczół nawiązuje do budowy komórek woskowych. Podkreślona jest również rola kwiatów w życiu pszczół.
Projekt logo wykonała w głównej mierze artystka, pani Wioletta Kotwicka (szkic ula), której składamy szczególne podziękowania za trud włożony w opracowanie najważniejszej części logo.
Pozostałe elementy, tzn. napis, kolorystykę obrazu i tła wykonał Emil Szymański (członek stowarzyszenia).

Emil Szymański

Stoisko handlowe GSP

Koledzy Pszczelarze, członkowie Górnołużykiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zarząd Stowarzyszenia kierując się chęcią ułatwienia sprzedaży pozyskiwanych w Waszych pasiekach produktów pszczelich, jak również koniecznością promowania naszego Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności postanowił podjąć się organizacji firmowego stoiska z produktami pszczelimi.
Stoisko organizowane byłoby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez i świąt na terenie działania naszego województwa.
W załączeniu przesyłamy regulamin korzystania z organizowanych przez nas stoisk sprzedaży

Prezes GSP, Marek Przybysz

Matki refundowane przez KOWR

Matki muszą być zamówione (i zakupione) w pasiekach prowadzących księgi i rejestry dla linii hodowlanych. Wykazy można znaleźć na stronie KCHZ pod adresem: Wykazy lini hodowlanych pszczół, 

Matki z innych pasiek nie podlegają refundacji!
Płatność za matki dokonuje GSP, natomiast koszty przesyłki są pokrywane przez pszczelarza indywidualnie, termin odbioru i sposób pszczelarz sam ustala z producentem.
GSP zbiera pieniądze na zakup matek i płaci przelewem za zakup matek danemu producentowi.

Nasz facebook

Kolega Emil Szymański założył funpage naszego stowarzyszenia na portalu Facebook.
adres: http://www.facebook.com/pszczelarze.zgorzelec
Zapraszamy do odwiedzin.

GSP w Zgorzelcu wznowiło działalność

Informacja ze strony www.powiatzgorzelecki.pl

Po kilkuletniej przerwie Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wznowiło swoją działalność.......

Czytaj dalej......

Jesteś   gościem